Sharing practices among producers / Symposium with international producers

Kl. 09.30–16.00 Black Box teater

Utvidet program Symposium

I samarbeid med Black Box teater inviterer produsentene Elisabeth C. Gmeiner og Kristin Skiftun produsenter fra det frie scenekunstfeltet til et symposium med internasjonale gjester fra produsentbyråer i Europa. De inviterte gjestene vil presentere arbeidet sitt etterfulgt av en diskusjon rundt temaer og utfordringer som produsenter konfronteres med i sitt daglige arbeid. I forkant av symposiet er det planlagt en workshop som er tilrettelagt for produsenter som er aktive i det frie scenekunstfeltet. Workshopen ble for første gang arrangert av Black Box teater under Oslo Internasjonale Teaterfestival i 2019. I andre utgaven av workshopen under OITF 2020, blir det reflektert over produsentrollen og de forskjellige samarbeidsformene som finnes mellom produsenter og kunstnere, samt hvordan produsenten tilpasser seg estetikken og den kunstneriske uttrykksformen et prosjekt krever. Workshopen ledes av La Belle Ouvrage, et konsulentbyrå innenfor fri scenekunst.