Verdensteatret
Broen over gjørme

26.–30. august 2015

Past showings

19:00, Store scene

19:00, Store scene

19:00, Store scene

19:00, Store scene

19:00, Store scene

Vinner av Heddaprisen for beste audiovisuell design.

“…det å se denne forestillingen er definitivt et av de topp ti klokeste valgene du kan ta i livet ditt.” Natt&Dag

«Verdensteatrets nyeste verk, Broen over gjørme, er stillfaren og underlig rørende.» Klassekampen

En hybrid mellom konsert, performance
og installasjon, der hele rommet spilles som ett stort instrument.

Broen over gjørme er en balansegang over et forrædersk landskap som dannes av mange ulike medier i samspill. Det er umulig å bruke noe etablert sjangerbegrep på dette verket.

«Man går så langt fornuftens sko bærer … så hopper man …»

Vi har underveis beveget oss inn i en slags «total audiovisuell sammensmeltning».
En særegen form som endrer karakter og retning hele tiden. Fokuset skifter hele tiden ettersom man opplever verket som en utstil- ling av en installasjon med kinetiske skulp- turer – som en framføring av et intermedialt orkesterverk eller som et abstrakt objekt- teater. Dette skaper en utfordrende kom- pleksitet der motsatte krefter kolliderer i «umulige paradokser» på den ene siden og overraskende harmoniske møter på den andre siden. Tyngdepunktet forskyver seg hele tiden mellom ulike medier, eller befinner seg enkelte ganger akkurat midt imellom to medier – hvis det går an?

Arbeidet med dette verket har vært som å gå over en bro som bygges og faller samtidig. En risikabel balansegang over et forrædersk landskap der vi stadig snubler i en bitte
liten detalj og faller hodestups ned i dens endeløse horisont.

Det skal være avgrunner overalt, i hver liten detalj. Samtidig er målet at det hele smelter sammen til en organisk helhet, en kompo- sisjon. Et verk der man ser musikken, hører bildene og gjenkjenner sammenhengene som rytme, eller som en musikalitet som danner mening, eller kort sagt som virker.

Å få denne prosessen over i en fast form
som kan presenteres for et publikum er et risikabelt prosjekt i seg selv. Alt er skapt i et audiovisuelt laboratorium som har utviklet seg gjennom en lang arbeidsprosess i vårt eget verksted, kompromissløst på det kunstneriske materialets premisser. Det er derfor både utfordrende og spennende å prøve å flytte dette over til Black box teater og innlemme et nytt publikum.

Broen over gjørme er tidligere kun vist på Henie Onstad Kunstsenter, som del av Ultimafestivalen høsten 2014.

Blant det mangetydige materialet som bryter overflaten i Broen over gjørme, ser vi avtrykk fra vårt opphold i India i desember 2011, der Verdensteatret presenterte verket And All

the Questionmarks started to Sing i ruinene av tidligere Reserve Bank of India (The Currency Building) i sentrum av Kolkata. Antagelig det mest spennende og kuleste sted vi noen gang har satt opp et av våre prosjekter. Dette er like- vel bare ett av flere slike avtrykk som kommer til syne i verket.

Dypt innbakt i hele vår virksomhet finnes alltid et nomadisk perspektiv, en evig ferd. Innsamlede og memorerte fragmenter fra alle mulige slags steder har hopet seg opp inni oss. Små mikroflash av høy oppmerksomhet som vi kanskje ikke var bevisst i øyeblikket, men som dukker opp til overflaten flere år senere, som om vi var en slags «intuitive ferdskrivere».

Verdensteatret er en kunstgruppe med base i Oslo og er et sammenhengende kunstnerskap bygget opp over 28 år. Gruppen består av kunstnere fra mange forskjellige kunstgrener og profesjoner.

Verdensteatrets poetikk kjennetegnes ved en stadig eksperimentering innen ulike medier. Arbeidene er gjennomført tverrkunstneriske og vises i forskjellige kontekster, som kunstmuseer, gallerier, samtidsmusikk- festivaler og teaterrom.

De har utviklet sitt helt eget komplekse audiovisuelle uttrykk, der fremtredende lydlandskap blander seg med skulpturell scenografi og biter av skjør, menneskelig fortelling. Disse orkestrale verkene er ikke musikkverk i vanlig forstand men musikalske audiovisuelle, romlige komposisjoner. Det har vist seg umulig å bruke etablerte sjanger- begrep på disse særegne og orginale verkene. Verdensteatrets arbeider vises i Norge og bredt internasjonalt.