Phillip Isaksen

Phillip Isaksen er utdannet ved Romerike folkehøyskole (2012–2013) og Liverpool Institute for Perfoming Arts (2013–2016).

Han er ansatt som lysmester ved Nationaltheatret.