Stichting Skorpetind i samarbeid med Gaudamus Festival og Casco Art Institute