Kaja Jenssen Rathe

NO

Kaja Jenssen Rathe er PhD-kandidat i filosofi ved University of Oregon, USA, hvor hun jobber med en avhandling innen kritisk fenomenologi om migrasjon og rettsløshet. For tiden er hun tilknyttet Senter for Tverrfaglig Kjønnsforskning ved UiO som gjesteforsker. Hun er medredaktør i tidsskriftet Puncta Journal of Critical Phenomenology, og har tidligere oversatt Catherine Malabous bok Hva skal vi gjøre med hjernen vår? til norsk, og har skrevet om Malabous plastisitetsbegrep, blant annet i artikkelen "Relearning to think: Toward a biological conception of rationality".