Boklansering Choreographic Toolbox#1 av Janne-Camilla Lyster

18:00–20:00 Norma T Free admission

Extended program Conversation

Velkommen til boklanseringen av Janne-Camilla Lysters boks-samling Choreographic Toolbox #1! Choreographic Toolbox #1 er en samling essays, arbeidsbøker, skjemaer og andre formater som inviterer til personlig utforskning av temaet forvandling. Publikasjonen er en del av Lysters koreografiske prosjekt Metamorphoses, og er siste del av denne syklusen. 

Choreographic Toolbox #1 foreslår ulike prefigurative praksiser for å skape og reflektere. Sammen kan materialet i denne verktøykassen danne et imaginarium for koreografiske prosesser.

På lanseringen blir det blant annet en samtale mellom Janne-Camilla Lyster og Mette Edvardsen.

7. mars kl 18.00
Norma T, Hallings gate 3