Mia Habib Productions
How to. A score

10.–13. november 2022

18.00, Store scene

18.00, Store scene

13.00, Store scene

18.00, Store scene

13.00, Store scene

18.00, Store scene

how to walk, how to touch, how to fall, how to rise, how to trust,
how to hope, how to dream, how to fight, how to change, how to surrender

How to. A score er en makroforestilling som består av seks individuelle soloer. Mia Habib har invitert seks dansekunstnere fra seks ulike land til å skape hver sin solo. Koreografene har jobbet med lokalsamfunnet i landene de bor i, og har deretter utviklet soloene ut fra både egne erfaringer og fra et forestillingspartitur som Mia Habib har skapt sammen med Janne-Camilla Lyster.

I Oslo møtes alle koreografene og soloene for første gang når tre av soloene presenteres på Black Box teater, tre vises på Dansens Hus.

Dansekunstnerne er:
Julie Nioche
(Nantes, Frankrike, Black Box teater)
Thais Di Marco (São Paulo, Brasil, Dansens Hus)
Tommy Noonan
(Saxapahaw, USA, Balck Box teater)
Filiz Sızanlı (Eskişehir, Tyrkia, Dansens Hus)
Thami Hector Manekehla
(Soweto, Sør Afrika, Dansens Hus)
Mia Habib (Oslo, Norge, Black Box teater).

The Living Archive av Liam Alzafari

I tillegg til soloverket How to. A score inviteres publikum også til å oppleve The Living Archive av Liam Alzafari. Her kan man gjennom forskjellige medier få innsyn i partituret og den involveringen som danserne har hatt i lokalsamfunnet sitt. The Living Archive vil finnes på Lille scene i hele spilleperioden.

Liam Alzafari er en scenograf basert i Norge. Han er opptatt av å utforske hvordan scenografi kan brukes til å avsløre maktforhold i teater og i det offentlige liv. Arbeidene hans har blitt presentert i store deler av Europa, og han er utdannet ved bådeTeaterakademiet i Fredrikstad og Hight Institution of Theatrical Art i Damaskus.


Ei øving i demon
av Mia Habib

Building a shelter? A monument of the future? A memorial of the past? A rhizome? Or. Maybe something different.
Becoming material, becoming construction, becoming thing, becoming other.

Over to perioder i 2021 og 2022 har Mia Habib jobber med scoret i How to. A score-soloene sammen med ungdom fra bygg- og anlegg på Grorud videregående skole og andre ungdommer fra Gamle Oslo. Soloen Ei øving i demon åpner for noen av spørsmålene, historiene og praksisene som kom opp i disse møtene.

Når et bygg vokser fram er de i dialog med materialene det bygges i, med verktøyene, med menneskene og rommet rundt. Ei øving i demon en koreografi av kontinuerlige mikroforhandlinger mellom kropper, materialer, fysiske krefter og rommet.

Til syvende og sist handler det om å åpne et rom for å drømme, om å tenke sammen rundt ulike fremtider og å skape plass til forestillingsevnen. Dette er et privilegium de fleste ikke har.

Mia Habib er en Oslo-basert danser og koreograf. Hun har jobbet nasjonalt og internasjonalt med mange ulike kunstnere og vært danser i og koreograf for Carte Blanche, samt vist sine produksjoner på utallige teatre og festivaler rundt omkring i verden. Habib har en mastergrad i konfliktløsing og meditasjon i tillegg til koreografutdannelsen.

Choreography, performance, scenography: Mia Habib. Concept: How to. A score by Mia Habib. Costume: Cecilio Martinez. Light: Thomas Lønning. Photo: Oliver Paulsson and Ildfluene.

Assembly av Tommy Noonan
Assembly
stammer fra et av Noonans tidligere prosjekt, Eclipse, hvor han samlet en gruppe av multidisiplinære kunstnere, aktivister og Restorative Justice-spesialister (eksperter på forsoningsmøter mellom den som er utsatt for skade og den som er ansvarlig for den). I disse møtene undersøkte han hvordan man sammen kunne bygge opp noe nytt i et samfunn hvor kolonihistorien fortsatt former folks liv. Assembly drar erfaringer fra dette fellesskapsprosjektet, og er en hybrid som tilpasser seg stedet det spilles på. Temaene varierer etter de gitte historiske, økonomiske og politiske forholdene som er gjeldende i landet der soloen utføres. Publikum inviteres til å vurdere den måten fordelingsmakten finnes i hvert øyeblikk og i enhver forsamling.

Tommy Noonan er en amerikansk danser og koreograf som er med og driver organisasjonen Culture Mill i North Carolina, et scenekunstlaboratorium som jobber med å samle folk i området. På tvers av demografi ønsker de å forme en politisk og kulturell dialog via scenekunsten. Noonan og Habib har jobbet sammen i ulike prosjekt siden 2006.

Creation, lighting, sound and performance: Tommy Noonan. Concept: How to. A Score by Mia Habib. Photo: Yaniv Cohen.


Spirales
av Julie Nioche
When she comes to you, hold her
Love it, as if it was your mission
Childhood lives with what we leave it
Childhood hopes for our revolutions


Spirales er en solo om fortellingene til skolebarn som Julie Nioche møtte i Frankrike. Nioche delte danser med barna, og barna delte deler av livene sine med henne.

Hva skjer med historier vi blir vitne til? Hvilke spor setter slike møter i kroppene og bevegelsene våre? I hvilken grad bor historier som ikke er våre i fantasien vår?

I denne soloen begir kroppen seg ut i en uendelig spiral som knytter sammen disse barnas historier, kompleksiteten i morsrollen og vårt ansvar overfor barndommen.

Julie Nioche er koreograf og danser basert i Nantes i Frankrike. I 2007 grunnla hun A.I.M.E. – Association d'Individus en Mouvements Engagés med en gruppe av lærerforskere, samfunnsledere og utøvere. Nioche skaper rom for sansing i hverdagen og forankrer prosjektene sine i ulike miljøer slik at de kan ta ulike former og bli sett av et så bredt publikum som mulig.

Creation, choreography, performance, texts, scenography: Julie Nioche.
Songs, music and lyrics: Pauline Weidmann. Concept: How to. A score by Mia Habib. Translation french text : Thomas Lundbo. Translation french oral: Mia Habib. Light: Thomas Lønning.