Bananaz

Oslo (NO)

Bananaz er et kunstnerdrevet sted som ble etablert i 2019 av Ingeleiv Berstad, Tormod Carlsen, Kristin Helgebostad og Kristin Skiftun. Bananaz holder til i Grønlandsleiret 47a i Oslo. Bananaz er blant Black Box teaters assosierte kunstnere i perioden 2019–2020, og samarbeider blant annet med teatret om Se/Snakk – et prosjekt drevet av Tormod Carlsen.

Bananaz er en forening som binder sammen ulike scenekunstnere og deres virke. Foreningen vektlegger kollektive arbeidsformer og ser kunstnerskap i scenekunsten som resultat av kollektive og kontekstuelle prosesser. Med denne foreningen ønsker initiativtakerne også å fremme kvalitetene som oppstår i møtene med stedene de ulike arbeidene utspiller seg på, og å utvikle unike produksjonsmodeller for hvert prosjekt.

Foreningen driftes fra lokalet i Grønlandsleiret 47 i Oslo. Her tilbys en møteplass for scenekunstfeltet, en bokbutikk for scenekunst, samt diverse arrangementer for nabolaget og scenekunstmiljøet. Bananaz låner ut lokalene sine til ulike kunstnere og deres utforskninger, dokumentasjon, utstillinger, møter eller visninger.

Foreningen er initiert og drevet av Ingeleiv Berstad, Tormod Carlsen, Kristin Helgebostad og Kristin Skiftun. En rekke kunstnere og fagpersoner knyttes til de ulike prosjektene de initierer og driver. Prosjektene og driften mottar kunstnerskapstøtte fra Kulturrådet i perioden 2020–2025.